6 Spaanse lesjes:

We zijn vorige week opnieuw begonnen met La Palabra Española via www.facebook.com/supergoedspaansleren en via www.instagram.com/cintha_supergoedspaansleren.nl We herhalen La Palabra Española 1 t/m 300. Woensdag gaan we verder met nummer 7. 


(La Palabra Española 1) 

Los días de la semana – uitspraak: los diejaas de la semana – de dagen van de week.

    El lunes – uitspraak: el loenes – maandag

    El martes – uitspraak: el martes – dinsdag

    El miércoles – uitspraak: el mjèrkoles – woensdag

    El jueves – uitspraak: el gwebes – donderdag

    El viernes – uitspraak: el bjernes – vrijdag

    El sábado – uitspraak: el sabado met de klemtoon op de 1e A – zaterdag

    El domingo – uitspraak: el domingo – zondag


(La Palabra Española 2) 

Op heel veel plaatsen in Spanje, vooral in Extremadura en Andalucía is het gebruikelijk om op een lieve en warme manier tegen elkaar te praten. Vandaar dat ik altijd zeg, als je Spaans spreekt dan kun je echt een andere wereld voor jezelf openen. Ik word er altijd heel blij van, de warme uitstraling, de lieve woordjes, zelfs als het niet gemeend is. Haha

Het kan dan ook zijn dat je een winkel binnenkomt en ze zeggen:

Hola cariño – uitspraak: ola karienjo – hallo lieverd voor zowel mannelijk als vrouwelijk gebruik. 

En als je het woord wilt gebruiken als bijvoeglijk naamwoord dan verandert het in:

    El niño es muy cariñoso – uitspraak: el nienjo es moei karienjoso – De jongen is heel lief

    La niña es muy cariñosa – uitspraak: la nienja es moei karienjosa – Het meisje is heel lief.

Cariñoso – lief, kun je gebruiken voor dieren en mensen.


(La Palabra Española 3) 

Als je over jezelf of iemand wilt zeggen dat ze onhandig zijn. 

    Qué torpe – uitspraak: kè torpe – wat onhandig / klungelig 

    Qué torpe eres – uitspraak: kè torpe erres – wat ben je onhandig

    Soy torpe – uitspraak: soi torpe – ik ben niet zo handig.

    Qué torpísimo/a – uitspraak: ké torpísimo/a met de klemtoon op de 1e i – overtreffende trap met -ísimo/a – wat een super onhandig mannelijk persoon. En als je er torpísima van maakt dan is dat tegen een vrouwelijk persoon


(La Palabra Española 4)

We hadden het eerder al over de lieve Spaanse woordjes die veelvuldig gebruikt worden. Het kan dan ook zijn dat je een winkel binnenkomt en ze zeggen:

    Hola guapo/a – uitspraak: ola kwappo/a – hallo mooierd

    Guapo/a – uitspraak kwappo/a – knapperd / mooi  

    Guapísimo/a – uitspraak kwapisimo/a met de klemtoon op de 1e i – de overtreffende trap krijg je als je – ísimo/a achter een woord plakt. In dit geval betekent het superknap / supermooi / prachtig 

Bijvoorbeeld:

    El niño es muy guapo – uitspraak: el nienjo es moei kwappo – De jongen is heel knap/mooi.

    La niña es muy guapa – uitspraak: la nienja es moei kwappa – Het meisje is heel knap/mooi.


Of je zegt:


    El niño es guapísimo – uitspraak: el nienjo es kwapiesimo – De jongen is super knap/mooi.

    La niña es guapísima – uitspraak: la nienja es kwapiesima – Het meisje is super knap/mooi.


(Spanjaarden gebruiken graag de overtreffende trap en dat zijn de woorden die eindigen op -ísimo/a).

Hier in Extremadura komt het vaak voor dat de vrouwen het huishouden doen en de hele ochtend in hun badjas aan het poetsen zijn, de straat vegen of even met de buurvrouw kletsen. Als zij dan naar een feestje gaan dan zijn ze soms onherkenbaar. En dan kun je bijvoorbeeld dit zeggen:

    Qué guapa estás – uitspraak: kè kwappa estaas – Wat zie je er mooi uit (op dit moment en tegen een vrouw). 

    Estás guapísima – uitspraak: estaas kwapisima – Wat zie je er supermooi uit (op dit moment en tegen een vrouw). In mijn cursus, maar ook deze week bij de Palabras Españolas via social media leg ik uit wanneer je SER of ESTAR gebruikt.


(La Palabra Española 5) 

Muy y Mucho – uitspraak: moei ie moetjo – muy = heel of veel bij een bijwoord. En mucho/a/os/as is heel of veel bij een zelfstandig naamwoord. En deze verandert in mannelijk/vrouwelijk of in meervoud

    Soy muy torpe – uitspraak: soi moei torpe – Ik ben heel onhandig

    Eres muy cariñoso/a – uitspraak: erres moei karinjoso/a – jij bent heel lief

    Vivo muy lejos – uitspraak: biebo moei leggos – Ik woon heel ver weg

    La casa es muy bonita – uitspraak: la kassa es moei bonieta – Het huis is heel mooi


    No tengo mucho dinero – uitspraak: no tengo moetjo dinero – Ik heb niet veel geld

    Aquí vive mucha gente – uitspraak akie biebe moetja gente – Hier wonen veel mensen. 

    Hace mucho calor – uitspraak: acce (slissende c) moetjo kaloor – Het is heel warm

    Te quiero mucho – uitspraak: te kjerro moetjo – Ik houd heel veel van je

    Muchas casas están vacias – uitspraak: moetjas kassas estaan bacias – Veel huizen zijn leeg


(La Palabra Española 6) 

Enige uitspraken die je vaak gebruikt:

    Tengo hambre – uitspraak: tengo ambre – ik heb honger.

    Tengo sed – uitspraak: tengo sed – ik heb dorst.

    Tengo ganas de ….vul maar in…. verte - uitspraak: tengo ganas (g = zachte k, zoals guapa) de berte – ik heb zin om je te zien.

Tengo ganas de comer paella uitspraak: tengo ganas de komer paeja – Ik heb zin om Paella te eten.


Als je liever deze Spaanse lesjes in je mail wilt ontvangen en het e-book met 185 blz dan kun je deze link gebruikenhttps://winkel.supergoedspaansleren.nl/checkout/ebook


VOLG als je wilt:


Un beso Cintha 

En de Online GRATIS Spaanse lessen vind je via: www.supergoedspaansleren.nl/gratis

27 jaar geleden leerde ik Snel en Makkelijk Spaans, want ik moest op Mallorca wonen en werken en genieten. Ik leerde mijn Spaanse man kennen, op een gegeven moment keerden we terug naar Nederland. Sinds 2015 wonen wij weer in Spanje, nu met 2 kinderen. Ze waren toen 10 en 12 jaar en ze moesten ook snel Spaans leren, net als ik meer dan 27 jaar geleden. Ook zij leerden het supersnel. Snel en Makkelijk Spaans leren heb ik nu mogelijk gemaakt voor iedereen. Alle leeftijden, geen talenknobbel nodig of veel tijd. Zo leuk om die Spaanse wereld te openen voor jezelf.